ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ

ປະກັນໄພນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ

ການປະກັນໄພນີ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ ອຸປະກອນການຫຼີ້ນກ໊ອຟ, ຖົງກ໊ອຟ ແລະ ອຸປະກອນການຫຼີ້ນກ໊ອຟອື່ນໆທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນອາຄານ ຫຼື ຢູ່ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ອັກຄີໄພ ຫຼື ຖືກລັກ. ມັນຍັງໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມໃນທຸກໆກໍລະນີອຸປະຕິເຫດ ທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພເປັນຕົ້ນເຫດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼີ້ນກ໊ອຟ ຫຼື ຝຶກຊ້ອມກ໊ອຟ ໃນສະໜາມກ໊ອຟທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ