ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ

ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອບ

ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອບ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ອຸປະກອນການຫຼິ້ນກ໊ອບ, ຖົງກ໊ອບ ແລະ ອຸປະກອນການຫຼິ້ນກ໊ອບອື່ນໆ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນອາຄານ ຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ອັກຄີໄພ ຫຼື ຖືກລັກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມໃນທຸກໆກໍລະນີອຸປະຕິເຫດ ທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພເປັນຕົ້ນເຫດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນກ໊ອບ ຫຼື ຝຶກຊ້ອມກ໊ອບ ໃນສະໜາມກ໊ອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ