ວັນສຸກ, ທັນວາ 18, 2020

ຂອງແຈກ ວັນຄຣິສມາສ ຂໍ້ກຳນົດn ແລະ ເງື່ອນໄຂ

• ທ່ານຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.
• ກະຕິກາການເຂົ້າຮ່ວມລຸ້ນຮັບຂອງແຈກ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງສົ່ງຮູບແຄບໜ້າຈໍທີ່ໄດ້ກົດໄລ້ ເຂົ້າມາໃນຄອມເມັ້ນເພດລ໌ຂອງແຈກ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ.
• ໄລຍະເວລາໃຫ້ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ທັນວາ ປີ 2020.
• ຜູ້ຊະນະຈະຖືກປະກາດໃຫ້ຮູ້ໃນ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020.
• ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກບັນດາຜູ້ຕິດຕາມໜ້າເຟສບຸກ ຂອງ ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ແລະ ການສົ່ງຄອມເມັ້ນທີ່ຢູ່ກ້ອງໂພດສ໌ຂອງແຈກ.
• ຟໍເຕ-ໂຕໂກ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ
• ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລຸ້ນຮັບຂອງແຈກໃນຄັ້ງນີ້ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ຫຼັງຈາກການແຈກຂອງລາງວັນຈົບໄປແລ້ວ ທາງບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນຂາຍ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ຂອງລາງວັນອີກ.